TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Perspektywy rozwoju branży mleczarskiej w Europie

Według prognoz Komisji Europejskiej w 2015 r. mimo zniesienia kwot mlecznych, unijna produkcja mleka zwiększy się prawdopodobnie tylko o 1% na skutek pogorszenia się uwarunkowań cenowych. W 2016 r. oczekuje się dalszego wzrostu produkcji na poziomie 1%. Przyczyną wzrostu będzie przede wszystkim poprawa wydajności mlecznej krów (o 1,2% przy oczekiwanym 0,3% spadku pogłowia bydła mlecznego).

Zmiany unijnej produkcji mleka mogą być dość zróżnicowane w zależności od  kraju członkowskiego. Produkcja w krajach, takich jak Niemcy czy Francja - odpowiednio pierwszego i drugiego producenta mleka w Unii Europejskiej (łącznie blisko 40% unijnej produkcji) nie przekroczy poziomu odnotowanego przed rokiem. Spowolnienie dostaw widoczne było także w przypadku Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony w krajach, takich jak Węgry, Irlandia, Austria, Hiszpania czy też Polska spodziewany jest wzrost produkcji. Kontynuacja rosyjskiego embargo, mimo zmian w strukturze eksportu serów, spowoduje spadek sprzedaży zagranicznej i wyhamowanie przerobu mleka do ich produkcji. Dzięki poprawie sytuacji gospodarczej i niższym cenom, konsumpcja serów per capita średnio w UE-28 może wzrosnąć o 1,7% r/r.  Prawdopodobnie o 3% zwiększy się produkcja masła ze względu na wzrost jego zużycia w przetwórstwie (np. piekarnictwo).

Oczekuje się zmian w strukturze przeznaczenia skupionego mleka krowiego w krajach Wspólnoty. Prawdopodobnie zwiększy się przerób surowca do produkcji odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). Sprzyjać temu będzie wysoki popyt na rynkach zewnętrznych, wzmacniany korzystnym kursem euro do dolara amerykańskiego.

Przeciętne ceny mleka surowego w UE-28 nie powinny być niższe niż 35 euro/100 kg, a po 2016 r. w reakcji na spadek podaży i rosnący popyt, mogą nawet ten poziom przekroczyć. Ten poziom cen surowca powinien umożliwić Unii skuteczne konkurowanie z innymi eksporterami na rynkach światowych. Przy niezmienionej ochronie granic eksport serów z UE może zwiększyć się o 50% do około 1 mln t w 2024 r. pod wpływem umiarkowanego wzrostu cen i rosnących nadwyżek.  W podobnym tempie, mimo słabej tendencji wzrostowej cen będzie rósł eksport serwatki (głównie suszonej) do 900 tys. t. Dynamika eksportu proszków mlecznych do krajów trzecich będzie o połowę mniejsza pod wpływem wyhamowania dynamiki eksportu pełnego mleka w proszku na skutek utrzymywania się tendencji spadkowych cen na świecie. O 39% może natomiast zwiększyć wywóz odtłuszczonego mleka w proszku w sytuacji utrzymywania się nadwyżek produkcyjnych. Przy stabilizacji światowych cen masła jego eksport z UE do krajów trzecich w perspektywie do 2024 r. może zwiększyć się o 25% do ponad 160 tys. t. Przy przewidywanych tendencjach cenowych na rynku światowym i oczekiwanej stabilizacji cen mleka surowego wymagać to będzie poprawy rentowności przetwórstwa poprzez rozwój innowacji, dążenie do najwyższej jakości produktów końcowych i  wzrost wartości dodanej, bez zwiększania  kosztów przetwórstwa i dystrybucji. Wobec rosnącej konkurencji na zglobalizowanym rynku będzie to wymuszać przyspieszenie procesów koncentracji mleczarstwa wspólnotowego.

2015-10-20
Perspektywy rozwoju branży mleczarskiej w Europie  pobierz

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.