TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Chiny – atrakcyjny rynek dla europejskich producentów i eksporterów produktów mleczarskich

Przemysł mleczarki w Chinach jest branżą o szczególnym potencjale i ekspansywnym rozwoju. Najdynamiczniej rozwija się w tym kraju przetwórstwo mleka (mleko płynne ma prawie 70% udziału w rynku). Mleczarnia Yili z przychodami na poziomie 9,3 mld USD w 2015 roku, znalazła się na miejscu 8 wśród największych światowych firm mleczarskich. Kolejna chińska mleczarnia Mengniu, zajmowała 11 miejsce[1].

Największe zmiany zachodzą w przypadku serów oraz jogurtów. Nadal są to jednak kategorie niszowe. Ważnym segmentem są odżywki i mleko dla niemowląt, których sprzedaż prawdopodobnie będzie rosła, w konsekwencji odejścia od polityki jednego dziecka.

Głównym problemem chińskich wytwórców jest dostęp do surowców dobrej jakości. Po wybuchu skandalu z wykryciem melaminy w mleku w proszku, władze stawiają na rozwój największych gospodarstw, wygaszana jest natomiast produkcja w najmniejszych, niespełniających określonych standardów gospodarstwach[2]. Chińscy producenci pracują nad poprawą jakości produktów i starają się odbudować zaufanie konsumentów. Chiński rząd ogłosił, że jego priorytetem jest poprawa standardów produkcji wyrobów mlecznych, tak aby stały się one nie tylko dobrem narodowym, ale też eksportowym.

W chwili obecnej standardy dla preparatów dla niemowląt są bardziej rygorystyczne, niż te wprowadzone w innych krajach. Na przykład, chińskie mleko dla niemowląt marki Ashley można znaleźć w supermarketach w Nowej Zelandii[3].

Wprowadzanie audytów, zatrudnianie specjalistów i inspektorów powoduje, że chińskie mleko jest jednym z najdroższych na świecie. Dla przykładu, mleko wyprodukowane w Oceanii i wysłane do Chin, po uwzględnieniu wszystkich kosztów z tym związanych, jest nadal tańsze, niż to z produkcji krajowej[4].

Beneficjentem zmian preferencji konsumentów są i będą nie tylko przetwórcy zlokalizowani w Chinach, ale też podmioty zagraniczne. Obecnie Państwo Środka sprowadza głównie półprodukty do dalszego przetwórstwa – pełne mleko w proszku oraz serwatkę. Rośnie jednak import masła oraz serów dojrzewających.

Chińscy konsumenci, mieszkańcy dużych miast, są skłonni zapłacić wyższą cenę za produkty wysokiej jakości. Chiny są więc coraz bardziej otwarte, aby przynajmniej część swoich tradycyjnych produktów spożywczych zastąpić europejskimi. Według prognoz OECD-FAO do 2023 roku import artykułów mlecznych ma wzrosnąć o około 30%, co pokazuje, że nadal jest to rynek atrakcyjny dla światowych eksporterów.

Zgodnie z danymi GTIS  wielkość chińskiego importu produktów mlecznych zwiększyła się w 2016 r. o 20,4% wobec spadku o 8,1% w 2015 r. Jednocześnie przy zmniejszonej produkcji mleka ogółem, zwiększyła się produkcja mleka spożywczego o prawie 11%, a jego import o ponad 36,5%. W efekcie bilansowa konsumpcja tego mleka (liczona jako produkcja minus saldo handlu zagranicznego) zwiększyła się w ciągu roku o prawie 11% i wyniosła 20,4 kg na osobę.

Zwiększyła się również konsumpcja mleka w proszku (na który składają się OMP, PMP i mleko dla niemowląt) o 6,7% do 1,6 kg na osobę.

W strukturze chińskiego importu produktów mlecznych na szczególną uwagę zasługuje wzrost importu pełnego mleka w proszku (+20,9%).

Wzrost odnotowano również w przypadku  importu mleka i śmietanki, który w 2016 zwiększył się o 38%. Znacząco wzrósł też import jogurtu i maślanki o 104% do prawie 21 tys. ton[5].

Jednocześnie należy zauważyć, że wartościowo (tys. USD) wzrost importu już nie był tak spektakularny i wyniósł 11,8%. Najlepszym tego przykładem jest import serwatki w proszku, której ilościowo przywieziono do Chin o 14% więcej niż w 2015 roku, zaś wartość importu była o 14% mniejsza[6].

Największym dostawcą artykułów mleczarskich do Chin niezmiennie pozostaje Oceania (Nowa Zelandia i Australia), której udział sięga 78%. Eksporterzy z Unii Europejskiej zwiększają swój udział w dostawach do Chin, w 2016 roku wyniósł 16% i był o 27% większy w stosunku rocznym[7].

Źródło: GTA-GTIS[1] Wywiad chińskiego Ministra Rolnictwa Han Changfu dla  chińskiego Dziennika Ludowego http://www.tech-food.com/news/detail/n1303588.htm

[2] Jw.

[3] Jw.

[4] Jw.

[5] GTIS

[6] GTA-GTIS

[7] GTA - GTIS

2017-05-26
Chiny – atrakcyjny rynek dla europejskich producentów i eksporterów produktów mleczarskich  pobierz
2017-05-26
opis pliku  pobierz

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.