TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Import produktów mlecznych przez Chiny w 2016 roku w odniesieniu do roku 2015 – podsumowanie danych

Opierając się na najnowszych danych, podawanych przez GTA-GTIS[1] można dostrzec pozytywną zmianę w imporcie produktów mlecznych przez rynek chiński. Dane dotyczące wielkości importu wyrobów mlecznych przez Chiny w okresie styczeń - lipiec 2016 r. wskazują wyraźnie, że import był wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Czy ta tendencja wzrostowa zostanie utrzymana?

Wyraźny wzrost importu został odnotowany przede wszystkim w przypadku takich produktów mlecznych jak śmietana, mleko i pełne mleko w proszku (PMP). Wzrost importu śmietany był imponujący, gdyż zwiększył się z ok. 26 tys. ton do aż 50 740 ton, czyli o ok. 94 %. W przypadku mleka odnotowano wzrost importu o ponad 120 tys. ton, a w przypadku PMP o prawie 60 tys. ton, co stanowi odpowiednio wzrost o ponad 66% (mleko) i o ok. 23% (PMP). Wyraźnie, choć już nie tak znacząco, wzrósł również import mleka dla niemowląt, serwatki w proszku, sera i masła. Nieznacząca różnica została odnotowana w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), gdzie import był porównywalny z rokiem ubiegłym. Zakupy OMP przez Chiny zwiększyły się jedynie o ok. 0,4%[2].

Źródło: GTA-GTIS

Źródło: GTA-GTIS

Co istotne, pomimo odnotowanego wzrostu importu przez Chiny, który można zauważyć porównując pierwsze siedem miesięcy 2016 r. z analogicznym okresem 2015 r. można mieć wątpliwości, czy import tych produktów mlecznych będzie wzrastał. Obrazują to dane GTA-GTIS, z których wynika, że w lipcu 2016 r. dynamika zakupów przez Chiny mleka, śmietany, PMP i masła była mniejsza niż w I połowie 2016 r. W przypadku OMP i serwatki ich import w lipcu 2016 r. był mniejszy niż przed rokiem podczas gdy w pierwszej połowie 2016 r. wzrósł. Na pozytywne tendencje wskazują jednoznacznie jedynie dane dotyczące mleka dla niemowląt oraz serów, w przypadku których dynamika wzrostu zakupów była większa niż w I połowie 2016 r.

Głównym dostawcą śmietany do Chin pozostaje Nowa Zelandia z udziałem 41% w ogólnych dostawach tego produktu. W dalszej kolejności Francja z 38% udziałem oraz Wielka Brytania i Niemcy po 8% udziałów . Udział Australii w dostawach śmietany wyniósł 4%[3].

Biorąc pod uwagę eksport wybranych produktów mlecznych z Europy na rynek chiński, można dostrzec znaczący wzrost w przypadku masła oraz PMP. Wskazują na to informacje pochodzące z Eurostatu, wg  których w I połowie 2016 r., w porównaniu do I połowy 2015 r. odpowiednio: eksport masła zwiększył się o 54%, a PMP o 63%.

Do Chin najwięcej wysłano masła z Francji (2 133 ton), sera z Francji (2 046 ton), Włoch (1 484 tony), Danii (1129 ton) oraz Niemiec (1 076 ton), OMP z Niemiec (6 517 ton), Holandii (4 529 ton) oraz Finlandii (4 001 ton), PMP z Holandii (3 724 tony) oraz Francji (1 472 tony), a największą ilość serwatki wysłano do Chin z Francji (24 375 ton), Holandii (15 848 ton) i Polski (14 791 ton)[4].

Prognozy FAO wskazują, że import mleka w Chinach może wzrosnąć aż o 43% w 2016 r., do poziomu 650 tys. ton. Powodem jest większe zaufanie konsumentów chińskich do jakości mleka importowanego jako mleka bezpieczniejszego od krajowego. Ważnym czynnikiem wzrostu importu  jest również słabo rozwinięta logistyka w Chinach. Gospodarstwa mleczne w dużej mierze znajdują się w środkowej i północnej części Chin, gdzie klimat sprzyja hodowli bydła. Większość konsumentów jednak zamieszkuje północno-wschodnie i południowe części Chin. To sprawia, że mleko UHT cieszy się popularnością wśród konsumentów chińskich. Ponadto e-commerce stał się głównym kanałem dystrybucji importowanego mleka UHT, dystrybutorzy nie muszą płacić pośredniczącym supermarketom dzięki czemu mleko może być oferowane po niższych cenach.

Powiększająca się klasa średnia powoduje zwiększone zapotrzebowanie na odżywki dla niemowląt. Dodatkowym impulsem pobudzającym popyt od 2015 r. jest rozluźnienie polityki jednego dziecka w Chinach, co może znacząco wpłynąć na zwiększenie spożycia wyrobów mlecznych, zwłaszcza dla niemowląt i małych dzieci.


[1] GTA-GTIS – Global Trade Atlas

[2] Źródło: GTA-GTIS

[3] Źródło: GTA-GTIS

[4] Źródło: Eurostat

2016-09-30
Import produktów mlecznych przez Chiny w 2016 roku w odniesieniu do roku 2015 – podsumowanie danych  pobierz

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.