TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Informacje o programie

Program Trade Milk jest 3-letnim programem informacyjno-promocyjnym służącym promocji wysokiej jakości produktów mlecznych pochodzących z Unii Europejskiej.

Program informacyjno-promocyjny TRADE MILK obejmuje promocję wybranych europejskich przetworów mlecznych:

  • mleczka smakowe
  • mleko w proszku
  • jogurty
  • sery żółte dojrzewające

Program zakłada 3-letnie działania promocyjne na rynku Chińskiej Republiki Ludowej.

Program TRADE MILK służy przede wszystkim:

- wzmocnieniu pozytywnego wizerunku europejskich przetworów mlecznych,
- wzrostowi rozpoznawalności wysokiej jakości europejskich produktów mlecznych,
- wzrostowi sprzedaży produktów objętych programem.

Głównym celem programu TRADE MILK jest wzrost akceptacji produktów europejskich oraz wywołanie chęci ich zakupu poprzez nawiązanie relacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz dystrybucję informacji na temat wysokich standardów produkcji w Unii Europejskiej.

Z ofertą europejskich przetworów mlecznych będzie można zapoznać się poprzez:

- uczestnictwo w targach wystawienniczych,
- misje gospodarcze oraz bezpośrednie spotkania biznesowe,
- informacje w prasie i portalach internetowych.