TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Informacje o programie

Program Mleczne Skarby jest kontynuacją 3-letniego programu informacyjno-promocyjnego TRADE MILK, finansowanego w latach 2014-2017 ze środków Unii Europejskiej, służącego promocji wysokiej jakości produktów mlecznych pochodzących z Unii Europejskiej.

Program informacyjno-promocyjny Mleczne Skarby obejmuje promocję wybranych polskich przetworów mlecznych:

  • mleczka smakowe
  • mleko w proszku
  • jogurty
  • sery żółte dojrzewające

Program Mleczne Skarby służy przede wszystkim:

- wzmocnieniu pozytywnego wizerunku polskich przetworów mlecznych,
- wzrostowi rozpoznawalności wysokiej jakości polskich produktów mlecznych,
- wzrostowi sprzedaży produktów objętych programem.

Głównym celem programu Mleczne Skarby jest wzrost akceptacji produktów polskich oraz wywołanie chęci ich zakupu poprzez nawiązanie relacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz dystrybucję informacji na temat wysokich standardów produkcji w Polsce i Unii Europejskiej.

Z ofertą polskich przetworów mlecznych będzie można zapoznać się poprzez:

- uczestnictwo w targach wystawienniczych,
- misje gospodarcze oraz bezpośrednie spotkania biznesowe,
- informacje w prasie i portalach internetowych.

Program Mleczne Skarby, finansowany z Funduszu Promocji Mleka,  realizuje Polska Izba Mleka.

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.