TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Misja gospodarcza europejskich producentów wyrobów mlecznych do Chin

W dniach 23-29 kwietnia 2017 r. odbędzie się misja gospodarcza europejskich przedstawicieli producentów wyrobów mlecznych do Chin, celem nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z przedstawicielami rynku chińskiego. Misja gospodarcza jest realizowana we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie oraz Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie, a także pod patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hongkongu.

Misja gospodarcza stanowi jedno z kluczowych działań programu pt. „Trade Milk”. Po raz pierwszy obejmie ona aż trzy miasta: Kanton, Hong Kong oraz Pekin. W każdym z nich, 10 polskich przedsiębiorców branży mleczarskiej weźmie udział w spotkaniu, w ramach którego odbędą się rozmowy B2B z przedstawicielami rynku chińskiego, czyli przedsiębiorcami importującymi lub zainteresowanymi importem europejskich produktów mlecznych (przedstawiciele sieci handlowych, hurtownicy, dystrybutorzy, producenci wyrobów, których produkcja opiera się na produktach mlecznych).

Misja gospodarcza daje europejskim przedsiębiorcom możliwość poznania ponad 30 przedstawicieli chińskich firm (głównie handlowych) z różnych części kraju, dzięki czemu uczestnicy misji będą mieli okazję lepiej poznać rynek, w tym różnice pomiędzy poszczególnymi częściami kraju, a także potencjalnych, przyszłych kontrahentów oraz ich oczekiwania i wymagania, co mamy nadzieję przełoży się na trwałe relacje biznesowe.

Dodatkowo, każde ze spotkań rozpocznie prelekcja ekspertów rynku chińskiego oraz przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych w Chinach, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mieli możliwość zdobycia szerokiej wiedzy nt. rynku chińskiego, a także jego konsumentów, m.in. w zakresie obowiązujących przepisów i regulacji, efektywnych metod wprowadzania produktów na rynek, czy sposobów prowadzenia zadowalającej dla obu stron współpracy.

Udział w spotkaniach jest również niezwykłą szansą dla przedstawicieli rynku chińskiego, na nawiązanie trwałych i dobrych relacji z reprezentacją polskich przedsiębiorstw branży mlecznej.  Jest również możliwością na poznanie różnorodności  oferty europejskich produktów mlecznych, a  także ich jakości i bezpieczeństwa produkcji bez konieczności wyjazdu z kraju.

Podczas misji, uczestnicy europejskich przedsiębiorstw odbędą również spotkania indywidualne z przedstawicielami firm chińskich zaopatrujących sieci handlowe i sklepy. Odwiedzą też jedną z chińskich sieci handlowych, dzięki czemu będą mogli bezpośrednio poznać miejsca sprzedaży, w których mogliby umieścić swoje produkty, a także zaobserwować, jak chińskie sieci handlowe budują ofertę sklepów oraz jak pozycjonowane i promowane są produkty w miejscu sprzedaży.

Wierzymy, że spotkania B2B, które będą miały miejsce podczas misji zaowocują trwałymi relacjami biznesowymi i  będą doskonałą okazją do rozszerzenia współpracy polsko-chińskiej w zakresie eksportu produktów mlecznych na rynek chiński.

2017-04-19
Misja gospodarcza europejskich producentów wyrobów mlecznych do Chin  pobierz

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.