TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Mleczne zasoby eksportowe rynku europejskiego

Mimo niekorzystnych nastrojów panujących obecnie na europejskim rynku mleka, jego długookresowe prognozy nadal pozostają korzystne. Według najnowszego raportu Komisji Europejskiej (KE) „Prospects for EU agricultural markets and income 2015-2025” w wyniku wzrostu popytu na rynku wewnętrznym oraz w krajach trzecich, zarówno rozwój produkcji mleka, jak i dynamika eksportu produktów mleczarskich do 2025 r. będą wyższe niż u pozostałych głównych eksporterów.

Według KE, w najbliższym dziesięcioleciu dostawy mleka w UE będą zwiększać się przeciętnie w tempie 0,9 proc. rocznie, łącznie o prawie 15 mln t do 164 mln t w 2025 r. W szczególności produkcja będzie rozwijać się w Irlandii, Polsce, Danii, Estonii i na Łotwie. Przewiduje się, że kraje te w 2025 r., razem z Niemcami, Francją, Wielką Brytanią i Holandią będą odpowiadały za 74% produkcji mleka, podczas gdy w 2015 r. odsetek ten wyniesie 72%. W związku z tym koncentracja produkcji mleka między krajami UE będzie postępować tylko w ograniczonym zakresie.

Według KE, ceny skupu mleka w UE do 2020 r. będą oscylować w granicach 32-33 EUR za 100 kg. 
Ten poziom cen surowca powinien umożliwić Unii skuteczne konkurowanie z innymi eksporterami na rynkach światowych. Około 50% dodatkowo wytworzonego mleka będzie wykorzystywane do produkcji odłuszczonego mleka w proszku (OMP), a ponad 30% zostanie przeznaczone na sery. Przy niezmienionej ochronie granic eksport serów z UE może zwiększyć się o 50% do około 1 mln ton pod wpływem umiarkowanego wzrostu cen i rosnących nadwyżek. W podobnym tempie, mimo słabej tendencji wzrostowej cen, będzie rósł eksport serwatki (głównie suszonej) do 900 tys. t. Dynamika eksportu proszków mlecznych do krajów trzecich będzie o połowę mniejsza pod wpływem wyhamowania dynamiki eksportu pełnego mleka w proszku na skutek utrzymywania się tendencji spadkowych cen na świecie. O 39% może natomiast zwiększyć wywóz odtłuszczonego mleka w proszku w sytuacji utrzymywania się nadwyżek produkcyjnych. Przy stabilizacji światowych cen masła jego eksport z UE do krajów trzecich może zwiększyć się o 25%.

Uwolnienie kwot mlecznych w 2015 r. w połączeniu z korzystnymi warunkami agrarnymi i klimatycznymi dla produkcji mleka, wysokim potencjałem wzrostu wydajności krów oraz dużą, różnorodną gamą oferowanych produktów będzie czynić UE bardziej konkurencyjną względem największego konkurenta, Nowej Zelandii, gdzie potencjał dalszego rozwoju produkcji będzie ograniczany dostępnością do zasobów naturalnych. Pozwoli to nieznacznie zwiększyć udział Wspólnoty w światowym handlu produktami mleczarskimi – do 28 %w 2025 r. Oczekuje się, że eksport z UE będzie zwiększał się o 500 tys. t w ekwiwalencie mleka rocznie, podczas gdy z Nowej Zelandii sprzedaż na światowe rynki będzie rosła o 440 tys. t, a z USA o 300 tys. t rocznie.

Potwierdzają to dostępne dane Eurostatu za okres styczeń-listopad 2015 roku, dotyczące zarówno skupu mleka, jak i produkcji oraz eksportu artykułów mleczarskich.

Skup mleka w omawianym okresie wzrósł o 2,1% i osiągnął poziom 139.371 tys. ton, a produkcja większości produktów mlecznych była wyższa niż w analogicznym okresie 2014 r. Największy wzrost zanotowano w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku o 8%, a największy spadek zanotowała produkcja pełnego mleka w proszku – o 4,5%.

Eksport pełnotłustego mleka w proszku z Unii do krajów trzecich w okresie styczeń-listopad 2015 r. wyniósł 356.656 ton i było to o 2.103 tony mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. Ale już eksport odtłuszczonego mleka w proszku był o 6% większy w omawianym okresie, mleka skondensowanego wyeksportowano 10% więcej, a masła o 28% więcej (szczególnie wzrósł eksport do Arabii Saudyjskiej). Wzrósł również eksport serwatki. Zmalał za to eksport sera.

 

2016-02-23
Mleczne zasoby eksportowe rynku europejskiego   pobierz

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.