TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Możliwości eksportu europejskich przetworów mlecznych

Unijny eksport mleka i przetworów mlecznych poza granice wspólnoty w ekwiwalencie mleka w 2014 r. wyniósł 17 703 tys. ton i był o 12 proc. większy niż 2013 r. Jednym z głównych produktów eksportowych było odtłuszczone mleko w proszku (OMP), którego wyeksportowano 646 tys. ton (o 58,7 proc. więcej niż w 2013 r.). Eksport pełnego mleka w proszku (PMP) wzrósł o 4 proc. w porównaniu do 2013 r. i wyniósł 389 tys. ton. Oprócz Chin czołowymi odbiorcami europejskich proszków mlecznych były: Algieria, Egipt, Indonezja, Nigeria i Tajlandia. W 2014 r. eksport masła z krajów UE-28 wyniósł ilościowo 121 tys. ton, co oznaczało 18,6 proc. wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego. Wspomniany wyrób mleczny wysyłano głównie do Rosji, Arabii Saudyjskiej, USA, Singapuru i Turcji. W ubiegłym roku zanotowano dynamiczny wzrost eksportu mleka świeżego i skoncentrowanego, odpowiednio o 28,7 proc. (do 708 tys. ton) i 19 proc. (do 299 tys. ton). Największymi odbiorcami tych produktów były: Chiny, Angola, Mauretania oraz Libia. Jeżeli chodzi o sery, to eksport tego produktu zmalał o 8,4% w stosunku do 2013 r. i osiągnął poziom 719 tys. ton.

Jednym z najbardziej perspektywicznych rynków dla europejskiego eksportu mleczarskiego są Chiny. Z analizy powyższych danych wynika, że głównymi produktami, mającymi szansę zaistnieć na tym rynku są: PMP, OMP i  świeże mleko spożywcze. Pozostałe wyroby tj. sery, masło, jogurty czy mleko UHT wymagają pewnych starań ze strony europejskich producentów i organizacji, aby mogły stanowić znaczącą pozycję eksportową. Największy udział w europejskim eksporcie branży mlecznej do Chin mają: Francja, Holandia, Niemcy oraz Polska.

 

Obecnie prowadzone są liczne działania reklamowe, mające na celu promowanie eksportu europejskich produktów mleczarskich do Chin. Jednym z takich działań jest kampania „TRADE MILK”. Obejmuje ona promocją następujące wyroby: mleko w proszku, sery dojrzewające, mleka smakowe i jogurty. Jednym z zadań prowadzonych w ramach kampanii było uczestnictwo w Targach SIAL CHINA 2014. Stoisko „TRADE MILK” można było odwiedzać w „Shanghai New International Expo Centre Hall”

Podczas tegorocznych Targów SIAL CHINA, w dniu 7 maja w Szanghaju odbyło się Mleczne Śniadanie Prasowe. Wzięło w nim udział ok. 30 dziennikarzy z czołowych wydawnictw konsumenckich, branżowych i ekonomicznych. Informacje na temat europejskiej branży mleczarskiej, jej mocnych stron i perspektyw rozwoju oraz współpracy na rynku chińskim prezentowali Pani Zofia Szalczyk - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Andrzej Pieczonka-Radca Generalny, Kierownik WPHI w Szanghaju, Pani Blanka Gołębiowska -Radca Rolny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie oraz Pani Agnieszka Maliszewska-Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka. Nadrzędnym celem spotkania było wzmocnienie pozytywnego wizerunku europejskich przetworów mlecznych i wzrost ich rozpoznawalności na rynku chińskim.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Pani Minister Zofii Szalczyk. Pani Wiceminister zapytana o skutki rosyjskiego embarga na polskim rynku, zaznaczyła iż nie jest ono problemem dla całego kraju, a jedynie dla wybranych przedsiębiorców. Pozytywną stroną tej sytuacji jest intensyfikacja działań promocyjnych na rynku chińskim mających na celu doprowadzenie do dywersyfikacji rynku. Pani Minister zapewniała, iż polskie mleczarstwo dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków UE, zwiększyło swój potencjał przetwórczy. W obliczu zniesienia systemu kwotowania produkcji mleka w UE, otwiera się przed europejskimi mleczarniami możliwość zwiększenia produkcji i eksportu szerokiej gamy produktów mlecznych.

Dyrektor Polskiej Izby Mleka - Agnieszka Maliszewska zaprezentowała nadrzędne cele i działania prowadzone w ramach trzyletniego programu promocyjnego „Trade Milk”. W dyskusji zapytana o systemy bezpieczeństwa i jakości polskich produktów mleczarskich zwróciła uwagę na fakt, iż w państwach członkowskich UE obowiązują jednolite wymagania jakościowe i higieniczne w zakresie produkcji żywności w całym łańcuchu wytwarzania. Certyfikacja produkcji występuje na każdym etapie - od pola do stołu.

Dzięki efektywnemu wykorzystaniu produktów z UE polskie mleczarnie i gospodarstwa są jednymi z najnowocześniejszych w Europie.

Pani Blanka Gołębiowska zaakcentowała kwestie dotyczące dystrybucji i konsumpcji mleka i produktów mlecznych w Chinach. Europejscy producenci wykorzystują istniejące kanały dystrybucji produktów mleczarskich, pamiętając, iż kanały e-commerce stanowią podstawę rozwiązania sieci dystrybucji. Radca Rolny przedstawiła dane dotyczące konsumpcji oraz struktury spożycia żywności, które jednoznacznie obrazują trendy wzrostu spożycia mleka i produktów mlecznych.

Radca Generalny Ambasady RP w Pekinie Andrzej Pieczonka mówił o uproszczonych zasadach certyfikacji ułatwiających wymianę handlową. Zapytany o szanghajską  strefę wolnocłową podkreślał, iż deficyt w wymianie handlowej niesie spore nadzieje na wykorzystanie strefy w zwiększeniu  eksportu mleka i przetworów mlecznych. W Szanghaju powstała strefa handlowa dająca większe możliwości handlowe m.in polskim eksporterom,  ponieważ uproszcza procedury certyfikacji i odpraw. To bardzo istotne z punktu widzenia firm, które wysyłają na chiński rynek swoje towary.

„Nasza oferta handlowa skierowana jest do średniej klasy chińskiego społeczeństwa. Mamy bardzo dobre jakościowo produkty, które coraz częściej rozpoznawane są przez chińskiego konsumenta” - powiedział Pan Andrzej Pieczonka.

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.