TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Przydatne informacje

Instytucje wspierające współpracę

Ambasady RP, WEH, Izby Przemysłowo-Handlowe w krajach objętych programem

 

Eksport pomiędzy UE a Chińską Republiką Ludową

Możliwości eksportu europejskich przetworów mlecznych

 

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.