TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

"Pytania i odpowiedzi"

Informujemy, że na naszej stronie internetowej pojawiła się dodatkowa podzakładka „Pytania i odpowiedzi”. Znajduje się ona w zakładce „Dla mediów”. Zawiera pytania oraz odpowiedzi podzielone odpowiednio na trzy kategorie tematyczne: informacje produktowe, dane importowe i eksportowe, informacje o projekcie Trade Milk.

Znajdują się tam nie tylko podstawowe informacje na temat europejskich produktów mlecznych, ale również ciekawostki i najnowsze dane statystyczne. Wszelkie treści zamieszczane są systematycznie, tak, aby zapewnić Państwu dostęp do nowych, aktualnych informacji. Co istotne, zawarte w tej zakładce materiały, tworzone są w oparciu o publikacje naukowe, najnowsze dane statystyczne pochodzące z wiarygodnych źródeł, m.in. FAO i Eurostat, a także w porozumieniu z ekspertami znającymi specyfikę europejskiej branży mlecznej oraz posiadającymi wiedzę z zakresu importu/eksportu wyrobów mlecznych i mającymi doświadczenie we współpracy Europy z rynkiem chińskim. Dodatkowo, zasięgana jest opinia lekarzy, dietetyków i innych ekspertów, posiadających wiedzę w temacie o którym traktuje konkretne pytanie.

Podzakładka ta powstała również, aby dać Państwu możliwość zadawania dodatkowych pytań, których odpowiedziami są Państwo zainteresowani. Na każde zapytanie w zakresie przedmiotowym projektu Trade Milk przygotujemy odpowiedź i zmieścimy na stronie internetowej programu.  Zachęcamy do przesyłania zapytań.

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.