TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Relacja z Misji

W ramach realizowanego programu Mleczne Skarby – udział w misjach, sfinansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, odbyła się  misja gospodarcza przedstawicieli polskich producentów mleka i wyrobów mlecznych do Chin.

Polskie produkty mleczne obecne są na chińskim rynku od dłuższego czasu, niemniej potencjał Chin jest w tym zakresie ogromy i wciąż jeszcze nie do końca wykorzystany. Polska Izba Mleka od wielu lat prowadzi działania promocyjne mające za zadanie wzmocnienie wizerunku mleka i wyrobów mlecznych z Polski wśród chińskich konsumentów. Misja była kolejnym krokiem i wyjątkową okazją  na bezpośrednie zaprezentowanie oferty polskich producentów, a także na nawiązanie bezpośredniego kontaktu i nowych, owocnych relacji biznesowych.

Misją objęte zostały trzy miasta uznawane za lokalizacje prężnie rozwijającego się biznesu chińskiego: Pekin, Szanghaj i Chengdu. W Misji wzięło udział jedenastu przedstawicieli polskiej branży mleczarskiej.

Misja rozpoczęła się od wizyty w Pekinie 20 listopada br., gdzie na terenie Ambasady RP odbyło się pierwsze ze spotkań. Rozmowy B2B z przedstawicielami rynku chińskiego poprzedzone zostały prezentacją polskiego sektora mleka i charakterystyki polsko-chińskiej wymiany handlowej. W rozmowach z polskimi przedsiębiorcami łącznie uczestniczyło około 30 firm, przedstawicieli zarówno firm już importujących, jak i zainteresowanych importem produktów mlecznych z Polski - przedstawiciele sieci handlowych, dystrybutorzy, hurtownicy, producenci wyrobów bazujących na produktach mlecznych.

W godzinach popołudniowych przedstawiciele polskich przedsiębiorstw odwiedzili w Pekinie jedną z chińskich sieci supermarketów Yi Zhi Yao. Wizyta służyła poznaniu bezpośrednio miejsca sprzedaży, w których mogłyby się znaleźć ich produkty, a także zaobserwowaniu, jak chińskie sieci handlowe budują ofertę sklepów oraz jak pozycjonują i promują oferowane produkty.

Pierwszy dzień Misji zakończył się spotkaniem połączonym z kolacją z udziałem przedstawicieli Chińskiego Stowarzyszenia Mleka i Chińskiej Izby Importu Towarów Spożywczych pod auspicjami Chińskiego Ministerstwa Rolnictwa. W dniu 21 listopada podobne seminarium informacyjne i spotkania B2B odbyły się w Szanghaju, w Konsulacie RP, oraz 23 listopada w Chengdu, w sali konferencyjnej EU Project Innovation Centre.

Szczegółowy program Misji dostępny jest na tutaj.

Projekt pt. „Mleczne skarby –  udział w misjach”, realizowany przez Polska Izbę Mleka jest finansowany od 2018 r. ze środków Funduszu Promocji Mleka. Jest on kontynuacją programu informacyjno-promocyjnego Trade Milk, finansowanego w latach 2014-2017 ze środków Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Funduszu Promocji Mleka.

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.