TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Rośnie produkcja mleka

Hodowcy, walcząc z niskimi cenami mleka, aby utrzymać przychody na założonym poziomie, produkują coraz więcej tego surowca.  Pozwala im na to postępująca liberalizacja rynku mleka w UE.

W skali całej Wspólnoty, porównując ze sobą dwa okresy: styczeń–listopad 2014 r. i styczeń – listopad  2015 r. (potwierdzone dane na stan 06.2016), produkcja mleka wzrosła o 2,7%.

Przyczyn przeciągającej się dekoniunktury na rynku mleka należy upatrywać z jednej strony w rosnącej produkcji u głównych eksporterów przetworów mlecznych  i jednocześnie mniejszym imporcie ze strony tradycyjnych odbiorców (Chiny, Rosja). W 2015 r. w UE skup mleka surowego wzrósł o 2,5 proc. do 151,6 mln t. Komisja Europejska prognozuje wzrost w 2016 r. o kolejne 1,4 proc. W USA wzrost produkcji mleka w ub. r. wyniósł 1,3 proc. do 94,6 mln t. W tym roku produkcja mleka ma być większa o 1,6 proc. Jedynie w Nowej Zelandii oczekiwany jest spadek produkcji o ok. 0,6 mln t. (o niespełna 3 proc.).

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.