TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Światowe i unijne ceny produktów mlecznych – podsumowanie danych 2015/2016 rok

Jak kształtowały się ceny produktów mlecznych w 2015 r. i na początku 2016 r.?

W 2015 r. na światowym rynku utrzymuje się spadkowa tendencja cen wyrobów mleczarskich. Syntetyczny wskaźnik oceny koniunktury na międzynarodowym rynku, którym jest indeks cen FAO, obrazujący łączne zmiany cen (OMP, PMP, masła, serów oraz kazeiny) w odniesieniu do okresu bazowego 2002-2004. W 2014 r. wskazał, że na światowym rynku utrzymywała się spadkowa tendencja cen wyrobów mleczarskich. Średnia wartość omawianego indeksu wyniosła 224,1, wobec 242,7 w 2013 r. W 2015 r. zanotowano dalszy spadek indeksu do 160 punktów. Na początku 2016 r. indeks w dalszym ciągu utrzymał tendencję spadkową – w marcu br. wyniósł 130,3 pkt. i był o 29,5% mniejszy niż w marcu 2015 r. oraz o 51,5% niższy niż w omawianym miesiącu 2014 r.

Jak kształtowały się ceny skupu mleka w Unii Europejskiej w 2015 r. i na początku 2016 r.?

W 2015 r. średnia cena ważona skupu mleka w Unii Europejskiej wynosiła €30,68/100 kg i była €6,48/100 kg (17,5%) niższa niż w 2014 r.

W styczniu 2016 r. (według danych z Eurostatu) średnia cena ważona skupu mleka w UE-28 w styczniu 2016 r. wyniosła €29,61/100 kg i tym samym była o €0,86/100 kg (2,8%) niższa niż miesiąc wcześniej oraz o 6,7% (€2,11/100 kg) niższa niż przed rokiem.

Według danych z Eurostatu pięciu największych producentów mleka (Niemcy, Francja, Anglia, Holandia i Polska) płaciło  w styczniu 2016 r. średnio €28,77/100 kg mleka i było to o €1,23/100 kg (4,1%) mniej niż w grudniu 2015 r. W tym w styczniu 2016 r. wymienieni wyżej producenci skupili łącznie ponad 66% całego skupionego mleka w krajach UE-28.

Masło

Jak kształtowały się ceny masła w Unii Europejskiej w 2015 r. i na początku 2016 r.?

Na początku marca 2016 r. w portach Europy Zachodniej (baza FOB) za masło uzyskiwano przeciętnie 2 638 USD/t, o 11% mniej niż przed miesiącem i o 29% mniej niż rok wcześniej.

W Oceanii 4 marca br. za masło płacono 2 875 USD/t, o 6% mniej niż miesiąc wcześniej i o 28% mniej niż przed rokiem.

W tym samym czasie na giełdzie w Chicago cena masła ukształtowała się na poziomie 4 497 USD/t, o 6% niższym niż przed miesiącem, ale o 17% wyższym niż na początku marca 2015 r.

Na rynku wewnętrznym UE w pierwszym tygodniu marca br. cena masła wyniosła 2 571 EUR/t i była o 7% niższa niż na początku lutego br. i o 23% niższa niż w porównywalnym okresie 2015 r. (Dane ARR).

Odtłuszczone mleko w proszku

Jak kształtowały się ceny odtłuszczonego mleka w proszku w Unii Europejskiej w 2015 r.
i na początku 2016 r.?

W Oceanii 4 marca 2016 r. cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła przeciętnie 1 763 USD/t i była o 3% niższa niż miesiąc wcześniej. W portach Europy Zachodniej (baza FOB) proszek ten w ciągu miesiąca potaniał o 1%, do 1 725 USD/t.

W odniesieniu do cen sprzed roku OMP na wyżej wymienionych rynkach było tańsze odpowiednio o 39% i 29%.

Na początku marca 2016 r. na giełdzie w Chicago za OMP uzyskiwano 1 654 USD/t, o 3% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 31% mniej niż w porównywalnym okresie 2015 r.

Unijni przedsiębiorcy w pierwszym tygodniu marca br. za odtłuszczone mleko w proszku, tak jak miesiąc wcześniej, uzyskiwali 1 644 EUR/t. OMP było tańsze niż przed rokiem o 24%. (Dane ARR).

Pełnotłuste mleko w proszku

Jak kształtowały się ceny pełnotłustego mleka w proszku w Unii Europejskiej w 2015 r. i na początku 2016 r.?

Pełne mleko w proszku w portach Europy Zachodniej 4 marca 2016 r. zbywano po 2 113 USD/t, o 3% taniej niż przed miesiącem i o 34% taniej niż przed rokiem.

W Oceanii cena tego proszku ukształtowała się na poziomie 2 000 USD/t, o 5% niższym niż na początku lutego 2016 r. i o 43% niższym niż przed rokiem.

Unijni przedsiębiorcy w pierwszym tygodniu marca br. za pełne mleko w proszku, uzyskiwali o 3,5% mniej niż przed miesiącem, tj. 2 010 EUR/t. PMP było tańsze niż przed rokiem o 27%. (Dane ARR).

Ser Cheddar

Jak kształtowały się ceny sera cheddar w Unii Europejskiej w 2015 r. i na początku 2016 r.?

W Oceanii na początku marca 2016 r. pogłębił się spadek cen sera Cheddar. W notowaniu z 4 marca 2016 r. za ser ten uzyskiwano 2 750 USD/t (2 523 EUR/t), o 12% mniej niż miesiąc wcześniej i o 24% mniej niż przed rokiem. W pierwszym tygodniu marca 2016 r. na wewnętrznym rynku UE za ser Cheddar przeciętnie płacono 2 709 EUR/t, o 3% mniej niż miesiąc wcześniej i o 18% mniej niż w porównywalnym okresie 2015 r.

Na giełdzie w Chicago ser ten zbywano po 3 351 USD/t (3 074 EUR/t), o 3% drożej niż przed miesiącem, ale o 3% taniej niż na początku marca 2015 r. (Dane ARR).

 

 

 

 

2016-05-31
Światowe i unijne ceny produktów mlecznych – podsumowanie danych 2015/2016 rok  pobierz

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.