TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Trzeci rok programu Trade Milk

Program Trade Milk obejmuje 3- letnie działania skierowane na rynek Chińskiej Republiki Ludowej, mające na celu promocję wybranych produktów mlecznych pochodzących z Europy. Zadaniem projektu jest również zbudowanie świadomości odbiorców rynku chińskiego (głównie pośredników: hurtowników, dystrybutorów, przedstawicieli sieci handlowych) w zakresie  bezpieczeństwa, wysokiej jakości i różnorodności tej grupy wyrobów oraz umożliwienie europejskim przedstawicielom branży mlecznej nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z potencjalnymi kontrahentami z Chin. Program jest realizowany od dwóch lat. W lipcu b.r. rozpoczął się ostatni, trzeci rok, w ramach którego zaplanowano kolejne działania.

W trzecim roku  projektu zaplanowano  organizację dwóch misji gospodarczych. Pierwsza odbędzie się w  kwietniu, druga w maju 2017 r. W każdej z nich weźmie udział  dziesięciu europejskich przedstawicieli producentów wyrobów mlecznych.

Pierwsza misja gospodarcza obejmie trzy miasta: Hong Kong, Pekin i Kanton, w których zostaną zorganizowane spotkania B2B z przedstawicielami rynku chińskiego, zainteresowanymi importem europejskich produktów mlecznych. Dodatkowo, w ramach misji, zaplanowana została także wizyta przedsiębiorców w wybranej sieci handlowej.

Druga misja gospodarcza odbędzie się podczas międzynarodowych targów SIAL China. Podczas targów, podobnie, jak w poprzednich latach, zostanie zorganizowane stoisko programu Trade Milk. Na dzień poprzedzający udział w targach, zaplanowano konferencję prasową dla dziennikarzy chińskich mediów. W dniu targów zostanie zorganizowane seminarium, w którym wezmą udział przedstawiciele europejskich producentów wyrobów mlecznych oraz przedsiębiorcy z rynku chińskiego, zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie importu wyrobów mlecznych pochodzących z Europy. Przedsiębiorcy z Europy, którzy wezmą udział w misji do Szanghaju odbędą szereg spotkań B2B z przedsiębiorcami po stronie chińskiej.

Zaplanowane dwie misje w czterech miastach, położonych w różnych regionach kraju, pozwolą na szersze poznanie rynku chińskiego, jego potrzeb, zasad współpracy oraz ułatwią budowanie/poszerzanie rynku, na który mogą być eksportowane produkty mleczne pochodzące z Unii Europejskiej.

Podczas trzeciego roku programu systematycznie będą również prowadzone działania  public relations mające na celu przekazywanie aktualnych informacji i ciekawostek na temat realizowanych wydarzeń, projektu Trade Milk, europejskiej branży mlecznej,  produktów mlecznych pochodzących z Europy i innych - wpisujących się tematycznie w program. Informacje te publikowane będą na stronie www programu (również w chińskiej wersji językowej) w postaci informacji prasowych, infografik, a także press roomu zawierającego informacje podzielone kategoriami na pytania i opracowane do nich odpowiedzi.

Dodatkowo, w trzecim roku programu powstanie cykl filmów kulinarnych, dzięki którym odbiorcy będą mogli poznać kuchnie różnych krajów Europy i nauczą się stosować europejskie wyroby mleczne. Celem produkcji ma być zainspirowanie widzów do poszukiwania informacji o produktach mlecznych, zwłaszcza tych pochodzących z Europy, a także zachęcenie do tworzenia własnych dań w oparciu o te wyroby.

Nowe działanie to także stworzenie na stronie internetowej poradnika importera, który stanowił będzie kompendium wiedzy w zakresie importu europejskich wyrobów mlecznych. Poradnik zostanie opublikowany w dwóch wersjach językowych w formie PDF na stronie projektu www.trademilk.eu

Wszystkie działania zaplanowane na trzeci rok projektu są kompatybilne z dotychczas realizowanymi inicjatywami w ramach programu, a ich celem jest wzmocnienie promocji produktów mlecznych objętych programem, a także budowanie wizerunku europejskich przedsiębiorców jako solidnych partnerów handlowych o wysokojakościowej, atrakcyjnej ofercie.

2016-09-06
Trzeci rok programu Trade Milk  pobierz

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.