TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Uprzejmie informujemy, że projekt "Trade Milk" został zakończony z dn. 30 czerwca 2017 r. Obecnie trwa program Mleczne Skarby, finansowany ze środków Funduszu Promocji Mleka. Program jest kontynuacją projektu Trade Milk.

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.