TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Uprzejmie informujemy, że projekt "Trade Milk" został zakończony z dn. 30 czerwca 2017 r. Obecnie trwa program Mleczne Skarby, finansowany ze środków Funduszu Promocji Mleka. Program jest kontynuacją projektu Trade Milk.