TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Wzrost produkcji mleka w Chinach a import produktów mlecznych - prognozy

Według opinii ekspertów bazujących na najnowszych danych liczbowych produkcja mleka w Chinach systematycznie rośnie. Eksperci prognozują również, że ta tendencja może się utrzymać także w kolejnych latach. Do wzrostu produkcji mleka ma przyczynić się likwidacja małych gospodarstw na rzecz rozwijania dużych gospodarstw produkujących mleko i poprawa genetyki. Jak w związku z powyższym wpływa to na eksport produktów mlecznych do Chin? Czy należy spodziewać się, iż import wyrobów mlecznych pochodzących z Europy na rynek chiński będzie spadał?

Na wstępie warto zaznaczyć, że produkcja mleka w Chinach w 2015 roku wzrosła o 1,4% w stosunku do średniej z lat 2012-2014. Analitycy z FAO prognozują, iż tendencja wzrostowa będzie zachowana i  w 2016 r. w stosunku do roku ubiegłego wzrost będzie wyższy o 2%. Wzrost produkcji mleka przełożył się w 2015 r. na import produktów mlecznych liczony w ekwiwalencie mleka, który obniżył się o  8,3%.

Jednakże w pierwszych czterech miesiącach 2016 r. pomimo rosnącej produkcji w Chinach, wolumen importu produktów mleczarskich przez Chiny był wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Według danych podawanych przez Global Trade Atlas (GTIS) wzrost importu dotyczył:

- mleka płynnego o 40%,

- mleka w proszku dla niemowląt o 46%,

- sera o ponad 15%,

- serwatki w proszku o ok. 8%,

przy jednoczesnym spadku importu takich produktów jak:

- masła o ponad 11%,

- odtłuszczonego mleka w proszku o 21%,

- pełnego mleka w proszku o ponad 48%.

Najbardziej znaczące zmiany dotyczyły zatem  mleka płynnego oraz pełnego mleka w proszku. Miało to związek z zachowaniami na rynku konsumenckim. Wzrosła konsumpcja mleka pitnego o 5,2% do 17,7 kg na głowę mieszkańca, a spadła konsumpcja proszków mlecznych z 1,8 do 1,5 kg/mieszkańca tj. o 16,2%.

Jednak pomimo wzrostu importu odnotowano, iż w ostatnim miesiącu zakupy większości produktów były mniejsze niż w kwietniu 2015 r.

Chiny, w miesiącach I-IV 2016 r. aż o 80% zwiększyły zakupy mleka i śmietany płynnej, przy czym nadal najwięcej tych produktów importowały z Niemiec. Niemcy mają prawie 49% udział w całym imporcie tego produktu, a następnie: Australia 15% i Nowa Zelandia 13%.

Według danych GTIS w I-IV 2016 r. import mleka w proszku dla niemowląt ze strony Chin zwiększył się o 26%, lecz w samym kwietniu roczna dynamika wzrostu była mniejsza i wyniosła 5,5%. Zachowana jednak tendencja wzrostowa związana jest głównie ze zwiększeniem sprzedaży tego produktu przez internet. Kwietniowy spadek może być spowodowany obowiązującym od kwietnia podatkiem od nabywanych w Internecie produktów dostarczanych do Chin, który wynosi 11,9%.

W przypadku masła, nadal wśród importerów dominuje Nowa Zelandia z udziałem aż 86%. Należy jednak zaznaczyć, że udział krajów Europejskich wzrósł z 8% do prawie 14%. W okresie I-IV 2016 r. zakup masła wzrósł o 46%.

Podobnie, w przypadku serów Nowa Zelandia, Australia i USA łącznie posiadają 84% w imporcie tego produktu, ale przy tym odnotowały 4% spadek. Również podobnie, jak w przypadku masła w okresie I-IV 2016 r. także odnotowano wzrost zakupu sera i wynosił on o 27%.

Nowa Zelandia jest nie tylko największym importerem masła na rynek chiński, ale również największym dostawcą proszków mlecznych (OMP i PMP). Zakupy pełnego mleka w proszku (PMP) ze strony Chin w pierwszych czterech miesiącach 2016 r. były o 20% wyższe niż przed rokiem, a zakupy odtłuszczonego mleka w proszku były o 14% większe niż w okresie pierwszych czterech miesięcy 2015 r.

W przypadku serwatki w proszku to Stany Zjednoczone mają najwyższy udział w imporcie – ponad 50%. Jednakże znaczący wzrost eksportu serwatki do Chin, bo aż o prawie 80% w stosunku do roku 2014 odnotowała Polska.

Pomimo, że według przytoczonych powyżej danych można zauważyć, że import w pierwszych miesiącach 2016 r. wzrasta, należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w przypadku wielu produktów biorąc pod uwagę sam kwiecień 2016 r. odnotowano spadek. Przykładowo: w samym kwietniu roczna dynamika wzrostu importu mleka w proszku dla niemowląt była mniejsza i wyniosła 5,5%, w kwietniu br. odnotowano spadek wolumenu zakupu masła i serów w relacji do kwietnia ub.r., w samym kwietniu zakupiono o 4,6%  mniej PMP niż przed rokiem, podobnie niższy był zakup OMP niż analogicznym miesiącu 2015 r.

Jakie są zatem perspektywy? USDA, która opublikowała nowe prognozy dla chińskiego rynku mleka, przewiduje, że import mleka płynnego przez Chiny w 2016 r., zwiększy się o 41%. Jednakże zmniejszą się zakupy pełnego mleka w proszku o 14% ze względu na większe niż przewidywano zapasy na koniec 2015 r. oraz import odtłuszczonego mleka w proszku, który obniży się o 10%. W tym miejscu warto zauważyć, że w przypadku mleka płynnego największy udział w sprzedaży do Państwa Środka ma UE, a w przypadku proszków mlecznych Nowa Zelandia. Według prognoz USDA w 2016 r. w Chinach wzrośnie spożycie produktów mleczarskich o 1,5 proc. do ponad 40 mln t. Wzrośnie również o prawie 2% produkcja mleka.

 

 

 

Chiny, w miesiącach I-IV 2016 r. aż o 80% zwiększyły zakupy mleka i śmietany płynnej, przy czym nadal najwięcej tych produktów importowały z Niemiec. Niemcy mają prawie 49% udział w całym imporcie tego produktu, a następnie: Australia 15% i Nowa Zelandia 13%.

Według danych GTIS w I-IV 2016 r. import mleka w proszku dla niemowląt ze strony Chin zwiększył się o 26%, lecz w samym kwietniu roczna dynamika wzrostu była mniejsza i wyniosła 5,5%. Zachowana jednak tendencja wzrostowa związana jest głównie ze zwiększeniem sprzedaży tego produktu przez internet. Kwietniowy spadek może być spowodowany obowiązującym od kwietnia podatkiem od nabywanych w Internecie produktów dostarczanych do Chin, który wynosi 11,9%.

W przypadku masła, nadal wśród importerów dominuje Nowa Zelandia z udziałem aż 86%. Należy jednak zaznaczyć, że udział krajów Europejskich wzrósł z 8% do prawie 14%. W okresie I-IV 2016 r. zakup masła wzrósł o 46%.

Podobnie, w przypadku serów Nowa Zelandia, Australia i USA łącznie posiadają 84% w imporcie tego produktu, ale przy tym odnotowały 4% spadek. Również podobnie, jak w przypadku masła w okresie I-IV 2016 r. także odnotowano wzrost zakupu sera i wynosił on o 27%.

Nowa Zelandia jest nie tylko największym importerem masła na rynek chiński, ale również największym dostawcą proszków mlecznych (OMP i PMP). Zakupy pełnego mleka w proszku (PMP) ze strony Chin w pierwszych czterech miesiącach 2016 r. były o 20% wyższe niż przed rokiem, a zakupy odtłuszczonego mleka w proszku były o 14% większe niż w okresie pierwszych czterech miesięcy 2015 r.

W przypadku serwatki w proszku to Stany Zjednoczone mają najwyższy udział w imporcie – ponad 50%. Jednakże znaczący wzrost eksportu serwatki do Chin, bo aż o prawie 80% w stosunku do roku 2014 odnotowała Polska.

Pomimo, że według przytoczonych powyżej danych można zauważyć, że import w pierwszych miesiącach 2016 r. wzrasta, należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w przypadku wielu produktów biorąc pod uwagę sam kwiecień 2016 r. odnotowano spadek. Przykładowo: w samym kwietniu roczna dynamika wzrostu importu mleka w proszku dla niemowląt była mniejsza i wyniosła 5,5%, w kwietniu br. odnotowano spadek wolumenu zakupu masła i serów w relacji do kwietnia ub.r., w samym kwietniu zakupiono o 4,6% mniej PMP niż przed rokiem, podobnie niższy był zakup OMP niż analogicznym miesiącu 2015 r.

Jakie są zatem perspektywy? USDA, która opublikowała nowe prognozy dla chińskiego rynku mleka, przewiduje, że import mleka płynnego przez Chiny w 2016 r., zwiększy się o 41%. Jednakże zmniejszą się zakupy pełnego mleka w proszku o 14% ze względu na większe niż przewidywano zapasy na koniec 2015 r. oraz import odtłuszczonego mleka w proszku, który obniży się o 10%. W tym miejscu warto zauważyć, że w przypadku mleka płynnego największy udział w sprzedaży do Państwa Środka ma UE, a w przypadku proszków mlecznych Nowa Zelandia. Według prognoz USDA w 2016 r. w Chinach wzrośnie spożycie produktów mleczarskich o 1,5 proc. do ponad 40 mln t. Wzrośnie również o prawie 2% produkcja mleka.

2016-06-20
Wzrost produkcji mleka w Chinach a import produktów mlecznych - prognozy  pobierz

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.