TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Mleko jest jednym
z najcenniejszych surowców

Przetwory mleczne produkowane w Unii Europejskiej to różnorodna,
wysokiej jakości oferta pochodzącą od uznanych producentów

Mleko i jego przetwory są
zalecane w codziennej diecie

Europejskie wyroby mleczarskie cenione są przez konsumentów za wysoką jakość.
Producenci poddawani są ścisłej kontroli na wszystkich etapach
procesów produkcji i łańcucha dostaw.

Mleko w proszku

Mleczka smakowe i jogurty

Sery dojrzewające

Perspektywy rozwoju unijnej branży mleczarskiej

Punktem wyjścia do stworzenia prognozy sytuacji na unijnym rynku mleka jest analiza, jak będzie kształtował się popyt oraz podaż nie tylko na mleko surowe, ale również na przetwory mleczne. Istnieje kilka przesłanek do tego, żeby stwierdzić, iż pomimo chwilowych „zachwiań” na rynku mleka perspektywy dla unijnych dostawców mleka mogą być optymistyczne. Związane to będzie z rosnącymi cenami skupu mleka do czego w głównej mierze przyczynić się może  wzrastający popyt na produkty mleczne na wielu światowych rynkach, m.in. wzrastające zapotrzebowanie importowe ze strony takich krajów jak: Chiny, USA, Filipiny, Meksyk.

Czytaj więcej

Informacje o programie

Celem programu TRADE MILK jest promocja wybranych produktów mleczarskich i umocnienie ich pozytywnego wizerunku w Chińskiej Republice Ludowej.

Grupa docelowa programu to przede wszystkim odbiorcy pośredni: dystrybutorzy, przedstawiciele sieci handlowych, hurtownicy oraz przedstawiciele mediów.

W ramach programu zaplanowano m.in. udział w najważniejszych targach na terenie Chin, spotkania B2B w ramach misji gospodarczych oraz działania skierowane do przedstawicieli mediów. Kampania finansowana będzie z trzech źródeł – przy wsparciu Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Funduszu Promocji Mleka.

Czytaj więcej

Partnerzy

Polska Izba Mleka jest największą w Polsce organizacją branży mleczarskiej. Zrzesza największych w Polsce producentów i przetwórców mleka. Polska Izba Mleka jest strategicznym partnerem instytucji krajowych, unijnych i agend rządowych działających na rzecz rozwoju mleczarstwa.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zrzesza ponad 9 200 członków - hodowców indywidualnych, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione. PFHBiPM działa w zakresie podejmowania strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka.

Czytaj więcej

Logo